سفارش تایپ

  • لطفا نام خود را وارد نمایید
  • لطفا شماره موبایل (ترجحا تلگرامی) خود را وارد نمایید
  • لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
  • لطفا توضیحات سفارش را وارد نمایید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    لطفا فایل ها را ترجیحا به صورت یک فایل فشرده و در حجم مناسب ارسال نمایید . امکان ارسال چندین فایل نیز هست. (حداکثر حجم مجاز برای ارسال فایل ها 50 مگابایت می باشد)
  • لطفا این گزینه را تیک بزنید